ZUNANJA POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (DPO)

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) v Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica, imenovana skladno s Splošno uredbo (EU) 2016/679 o varstvu podatkov (GDPR), je:

Primož Obreht, univ. dipl. prav.
Center za pravno pomoč, d.o.o.
Ljubljanska cesta 35, 2310 Slovenska Bistrica
e-pošta: primoz@czpp.si
Telefon: 05 9340910

 

Ste opazili kakšno napako na spletišču ali imate kakšen predlog, pišite na:

mojca.leskovecos-cerknica.si

 
 
  • 3. DECEMBER: SVETOVNI DAN INVALIDOV IN LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI

    Problematika, povezana z invalidnostjo, temeljnimi pravicami invalidov in vključenostjo invalidov v družbo, je še danes aktualna. Leta 1992 so Združeni narodi v namen ozaveščanja družbe o tej problematiki razglasili 3. december za svetovni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Osebe s posebnimi potrebami so tisti, ki odstopajo od pričakovanih značilnosti in zmožnosti, definiranih v določenem okolju, ter potrebujejo dodatno […]

  • 0,3 % dohodnine za šolski sklad Osnovne šole Notranjski odred Cerknica

    Zbrana sredstva iz dohodnin staršev, ki se boste odločili za sodelovanje, se bodo zbirala na računu šole, in sicer na posebnem kontu šolskega sklada OŠ Notranjski odred Cerknica. Sredstva bodo porabljena v skladu s Pravili delovanja šolskega sklada: financiranje dejavnosti posameznikov ali skupine, ki niso sestavni del izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev; za nadstandardne dejavnosti skupine […]

VIZIJA NAŠE ŠOLE

VIZIJA naše šole je učenec, ki se bo razvijal v zdravo, samostojno in polno odgovorno osebo.
Pri tem sodelujejo učitelji, starši, učenci ter lokalna skupnost.

vizija

Usmerjajo nas skupne VREDNOTE
SPOŠTOVANJE – spoštovanje različnosti posameznikov,
PRIJAZNOST – pogoj za dobre medčloveške odnose,
UČENJE – osebni razvoj z nenehnim učenjem,
VARNOST – spoštovanje pravil in dogovorov,
SODELOVANJE – medsebojna pomoč.

POSLANSTVO
šole je ustvarjanje in zagotavljanje vzpodbudnega učnega okolja s sodobnimi metodami in oblikami dela ter strokovno usposobljenimi učitelji za vzgojo in izobraževanje učencev na nivoju osnovne šole.

 
 
 
 
Dostopnost