ZUNANJA POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV (DPO)

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) v Osnovni šoli Notranjski odred Cerknica, imenovana skladno s Splošno uredbo (EU) 2016/679 o varstvu podatkov (GDPR), je:

Primož Obreht, univ. dipl. prav.
Center za pravno pomoč, d.o.o.
Ljubljanska cesta 35, 2310 Slovenska Bistrica
e-pošta: primoz@czpp.si
Telefon: 05 9340910

 

Ste opazili kakšno napako na spletišču ali imate kakšen predlog, pišite na:

mojca.leskovecos-cerknica.si

 
 
 • ŠSP – šport za sprostitev in ŠZZ – šport za zdravje

  Z učenci in učenkami izbirnega predmeta ŠSP – šport za sprostitev in ŠZZ – šport za zdravje, smo se v mesecu septembru in oktobru dodobra razgibali. Odpravili smo se na kolesarki izlet okrog Cerkniškega jezera, z nekaterimi vse do Bloškega jezera, balinali smo in s kanuji veslali po Cerkniškem jezeru. Otroci so spoznali nekaj novega, zanimivega in se seveda imeli […]

 • Učenci 4. a, 4. c in 4. r Begunje – dom Čebelica.

  2. dan Učenci so spoznali vas Čatež ter se orientirali v bližnji okolici doma Čebelica, izdelali in preizkusili voziček na elastiko ter se igrali igre pradedkov in prababic.   Učenci 4.a, 4. c in 4. razreda iz Begunj smo se 1. dan šole v naravi urili v kurjenju ognja in orientaciji ter se preizkusili v športnih in družabnih igrah.

 • Interesne dejavnosti na OŠ Notranjski odred Cerknica 2022/23

  V mesecu oktobru  se bodo začele izvajati interesne dejavnosti. Prijavnice  oddajte RAZREDNIKOM za 1. – 5. razred do TORKA, 27. septembra 2022, za 6. – 9. razred do PETKA, 30. septembra 2022. INTERESNE DEJAVNOST RAZREDNA STOPNJA: 5. razred 4. razred 3. razred 2. razred 1. razred PREDMETNA STOPNJA: Cerknica 6. – 9. razred PRIJAVNICE: ID 2022-23 prijavnice.pdf ID 2022-23 prijavnice.docx

 • Interesne dejavnosti na POŠ Maksim Gaspari Begunje 2022/23

  V mesecu oktobru  se bodo začele izvajati interesne dejavnosti. Prijavnice oddajte RAZREDNIKOM DO TORKA, 27. septembra 2022. INTERESNE DEJAVNOST: ID 2022-23 Begunje PRIJAVNICE: ID 2022-23 prijavnice.pdf ID 2022-23 prijavnice.docx  

 • Interesne dejavnosti na POŠ “11. maj” Grahovo 2022/23

  V mesecu oktobru  se bodo začele izvajati interesne dejavnosti. Prijavnice  oddajte RAZREDNIKOM za 1. – 5. razred do TORKA, 27. septembra 2022, za 6. – 8. razred do PETKA, 30. septembra 2022. INTERESNE DEJAVNOST RAZREDNA STOPNJA: ID 2022-23 Grahovo RS PREDMETNA STOPNJA: ID – Grahovo PS 2022 PRIJAVNICE: ID 2022-23 prijavnice. docx ID 2022-23 prijavnice. pdf

 • Zgledi vlečejo

  Brošura Zgledi Vlečejo Zgledi Vlečejo (velike tiskane črke)

 • EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2022

  Vprašalnika na temo potovalnih navad

VIZIJA NAŠE ŠOLE

VIZIJA naše šole je učenec, ki se bo razvijal v zdravo, samostojno in polno odgovorno osebo.
Pri tem sodelujejo učitelji, starši, učenci ter lokalna skupnost.

vizija

Usmerjajo nas skupne VREDNOTE
SPOŠTOVANJE – spoštovanje različnosti posameznikov,
PRIJAZNOST – pogoj za dobre medčloveške odnose,
UČENJE – osebni razvoj z nenehnim učenjem,
VARNOST – spoštovanje pravil in dogovorov,
SODELOVANJE – medsebojna pomoč.

POSLANSTVO
šole je ustvarjanje in zagotavljanje vzpodbudnega učnega okolja s sodobnimi metodami in oblikami dela ter strokovno usposobljenimi učitelji za vzgojo in izobraževanje učencev na nivoju osnovne šole.

 
 
 
 
Dostopnost