Neobvezni izbirni predmeti 

Kaj so neobvezni izbirni predmeti?

To so predmeti, ki jih lahko učenec izbere, ter s tem obogati svoje znanje na izbranem področju. Učenec lahko NE izbere nobenega izbirnega predmeta.

Šola na matični šoli v Cerknici, za učence 4., 5. in 6. razreda ponudi pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika-nemščina, umetnosti, računalništva, športa ter tehnike.
 
Šola na podružnični šoli v Grahovem, za učence 4., 5. in 6. razreda ponudi pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika-nemščina, računalništva, športa ter tehnike.
 
Šola na podružnični šoli v Begunjah, za učence  4. in 5. razreda ponudi pouk iz naslednjih neobveznih izbirnih predmetov: drugega tujega jezika-nemščina, umetnosti in športa.
 
Šola za učence 7., 8. in 9. razreda ponudi pouk tujega jezika-nemščina kot neobvezni izbirni predmet.
 
Šola učencem od 4. do 9. razreda obvezno ponudi pouk tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet v obsegu dveh ur tedensko. V zakonu je opredeljeno, da mora to biti eden od jezikov sosednjih držav (hrvaščina, nemščina, madžarščina in italijanščina) in francoščina oziroma angleščina tam, kjer je to drugi tuji jezik. V preteklem šolskem letu smo ponudili kot neobvezen izbirni predmet v 7., 8. in 9. razredu nemščino, vendar je bilo premalo prijav, zato se neobvezen izbirni predmet ni izvajal. V glavnem so se učenci, ki jih zanimajo tuji jeziki, odločili za nemščino kot obvezen izbirni predmet. Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko.
 
Potek pouka neobveznih izbirnih predmetov in ocenjevanje
Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Prisotnost na neobveznih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih. Učenec, ki je neobvezni izbirni predmet začel obiskovati, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Praviloma učenec neobvezen izbirni predmet obiskuje eno leto, lahko pa se v naslednjem šolskem letu odloči za nadaljevanje. Neobvezni izbirni predmet se izvaja po izteku rednega urnika na posamezen dan (dve uri tedensko). Učenec lahko izbere le enega od neobveznih izbirnih predmetov.

Normativ za oblikovanje skupine

Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal za najmanj 12 učencev. Največ je lahko v učni skupini 28 otrok.

Možnost menjave neobveznega izbirnega predmeta

V primeru, da se v začetku šolskega leta posamezni učenec premisli, je menjava možna v mesecu septembru, vendar le v okviru normativov.

Obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov

Za učenca, ki si je izbral neobvezni izbirni predmet, je obiskovanje obvezno do konca pouka v tekočem šolskem letu.

Related Images:

(Skupno 1.800 obiskov, današnjih obiskov 1)