PROMOCIJA ZDRAVJA

ZA ZAPOSLENE

Vse premalokrat se zavedamo kako pomembno je naše psihofizično počutje, da smo na delovnem mestu sproščeni, motivirani in predvsem zdravi. Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je zato smotrna, saj so le zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž.

Pri promociji zdravja na delovnem mestu gre za skupna prizadevanja delodajalca, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To dosežemo s kombinacijo:

 • izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
 • spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja,
 • omogočanja izbire zdravega načina življenja in
 • spodbujanja osebnostnega razvoja.

Cilj promocije zdravja na delovnem mestu je preprečevanje oz. zmanjševanje posledic psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. V ta namen bomo postavili podstavke za kolesa za učitelje, ki pridejo na delovno mesto s kolesom.

sistematski3

ZA UČENCE

Promocija zdravja za učence poteka preko naslednjih dejavnosti:

 • predavanja za učence in starše,
 • premazi zob (enkrat mesečno za učence razredne stopnje),
 • akcija čisti zobje (celo leto za učence razredne stopnje),
 • skrb za zdravje (naravoslovni dnevi),
 • AIDS, droge in alkohol, spolnost … (naravoslovni dnevi in predavanja za učence predmetne stopnje),
 • zdrava prehrana (zajtrk, malica, kosilo, Tradicionalni slovenski zajtrk, Šolska shema),
 • sistematski pregledi (zobni in splošni),
 • cepljenje HPV – predstavitev (predavanje za starše učenk 6. razreda)
 • aktivni odmori v času malice in kosila.

Vodja:

Matej Mele (Cerknica)

Marjeta Turšič (Begunje)

Lara Vereš (Grahovo)

sistematski1
Sistematski pregledi  (zobni in splošni)

V sodelovanju s šolsko ambulanto Zdravstvenega doma Cerknica bodo potekali sistematični zdravstveni pregledi na podlagi razporeda zdravstvene službe.

Vsi učenci lahko greste tudi na sistematski pregled zob. V zdravstvenem domu in v šoli vas učimo pravilne nege zob, enkrat mesečno pa je v soglasju s starši za učence razredne stopnje na šoli premaz zob.

Za zobno sistematiko naj otroci poleg kartice zdravstvenega zavarovanja prinesejo  kartonček naročanja, za šolsko sistematiko pa šolske copate in cepilne kartončke (1r, 3r vsi, 6r, 8r-samo dekleta).

RAZPORED PREVENTIVNIH SISTEMATSKIH PREGLEDOV 2021/2022

datum ura razred, šola pregled
29.9.2021 8.00 9.b Cerknica Zobna sistematika, dr.Jernejčič
5.10.2021 8.00 9.a Cerknica Zobna sistematika dr.Novšak
6.10.2021 8.00 9.d Cerknica Zobna sistematika, dr.Jernejčič
12.10.2021 8.00

8.a

Cerknica

Zobna sistematika dr.Novšak

Šolska sistemaitka dr.Mlinar

13.10.2021 8.00

8.b

Cerknica

Zobna sistematika, dr.Jernejčič

Šolska sistemaitka dr.Mlinar

20.10.2021 8.00

8.d

Cerknica

Zobna sistematika, dr.Jernejčič

Šolska sistemaitka dr.Mlinar

2.11.2021 8.00

8.c

Cerknica

Zobna sistematika dr.Novšak

Šolska sistemaitka dr.Mlinar

9.11.2021 8.00

8.r

Grahovo

Zobna sistematika dr.Novšak

Šolska sistemaitka dr.Mlinar

16.11.2021 8.00

6.a

Cerknica

Zobna sistematika dr.Novšak

Šolska sistemaitka dr.Mlinar

23.11.2021 8.00

6.c

Cerknica

Zobna sistematika dr.Novšak

Šolska sistemaitka dr.Mlinar

24.11.2021 8.00

6.b

Cerknica

Zobna sistematika, dr.Jernejčič

Šolska sistemaitka dr.Mlinar

30.11.2021 8.00

6.r

Grahovo

Zobna sistematika dr.Novšak

Šolska sistemaitka dr.Mlinar

7.12.2021 8.00

3.a

Cerknica

Zobna sistematika dr.Novšak

Šolska sistemaitka dr.Mlinar

14.12.2021 8.00

3.c

Cerknica

Zobna sistematika dr.Novšak

Šolska sistemaitka dr.Mlinar

15.12.2021 8.00

3.b

Cerknica

Zobna sistematika, dr.Jernejčič

Šolska sistemaitka dr.Mlinar

21.12.2021 8.00

3.r

Grahovo

Zobna sistematika dr.Novšak

Šolska sistemaitka dr.Mlinar

4.1.2021 8.00

3.r

Begunje

Zobna sistematika dr.Novšak

Šolska sistemaitka dr.Mlinar

11.1.2021 8.00

1.a

Cerknica

Zobna sistematika dr.Novšak

Šolska sistemaitka dr.Mlinar

18.1.2021 8.00

1.r

Grahovo

Zobna sistematika dr.Novšak

Šolska sistemaitka dr.Mlinar

19.1.2022 8.00

1.b

Cerknica

Zobna sistematika, dr.Jernejčič

Šolska sistemaitka dr.Mlinar

25.1.2022 8.00

1.r

Begunje

Zobna sistematika dr.Novšak

Šolska sistemaitka dr.Mlinar

1.2.2022 8.00 9.c Cerknica Zobna sistematika dr.Novšak
2.2.2022 8.00 7.b Cerknica Zobna sistematika, dr.Jernejčič
9.2 2022 8.00 7.d Cerknica Zobna sistematika, dr.Jernejčič
15.2.2022 8.00 7.a Cerknica Zobna sistematika dr.Novšak
8.3.2022 8.00 7.r Grahovo Zobna sistematika dr.Novšak
9.3.2021 8.00 5.b Cerknica Zobna sistematika, dr.Jernejčič
15.3.2022 8.00 5.a Cerknica Zobna sistematika dr.Novšak
22.3.2022 8.00 5.c Cerknica Zobna sistematika dr.Novšak
29.3.2022 8.00 5.r Begunje Zobna sistematika dr.Novšak
5.4.2022 8.00 5.r Grahovo Zobna sistematika dr.Novšak
12.4.2022 8.00 2.a Cerknica Zobna sistematika dr.Novšak
13.4.2021 8.00 4.b Cerknica Zobna sistematika, dr.Jernejčič
19.4.2022 8.00 2.c Cerknica Zobna sistematika dr.Novšak
20.4.2021 8.00 2.b Cerknica Zobna sistematika, dr.Jernejčič
3.5.2022 8.00 2.r Grahovo Zobna sistematika dr.Novšak
10.5.2022 8.00 2.r Begunje Zobna sistematika dr.Novšak
17.5.2022 8.00 4.a Cerknica Zobna sistematika dr.Novšak
24.5.2022 8.00 4.r Grahovo Zobna sistematika dr.Novšak
31.5.2022 8.00 4.r Begunje Zobna sistematika dr.Novšak
7.6.2022 8.00 7.c Cerknica Zobna sistematika dr.Novšak

sistematski2

Related Images:

(Skupno 931 obiskov, današnjih obiskov 1)