Govorilne ure 2021/2022

Za boljši učni uspeh, in s tem za boljše počutje učencev, je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Zato vas vabimo, da redno obiskujete govorilne ure in roditeljske sestanke.

Matična šola:

1.–5. razred ob 17.00:                          

 • 14. oktober 2021 
 • 11. november 2021 
 • 9. december 2021 
 • 13. januar 2022 
 • 10. marec 2022 
 • 14. april 2022 
 • 12. maj 2022 

 6.–9. razred ob 17.00:

 • 12. oktober 2021
 • 9. november 2021
 • 14. december 2021
 • 11. januar 2022
 •  8. marec 2022
 • 12. april 2022
 • 10. maj 2022

Podružnica Grahovo:

1.–5. razred ob 17.00:   

 • 14. oktober 2021 
 • 11. november 2021 
 • 9. december 2021 
 • 13. januar 2022 
 • 10. marec 2022 
 • 14. april 2022 
 • 12. maj 2022                            

6.–9. razred ob 18.00:

 • 14. oktober 2021
 •  11. november 2021
 •  9. december 2021
 •  13. januar 2022
 •  10. marec 2022
 • 14. april 2022
 •  12. maj 2022

Podružnica Begunje:

1.–5. razred ob 17.00

 • 14. oktober 2021
 • 11. november 2021
 • 9. december 2021
 • 13. januar 2022
 • 10. marec 2022
 • 14. april 2022
 • 12. maj 2022

Dopoldanske govorilne ure potekajo vsak teden po razporedu, ki je objavljen na spletni strani šole in na glavni oglasni deski v prostorih šole. Zaradi organizacije pouka se starši na dopoldanske govorilne ure obvezno najavijo vsaj en dan prej na spodnje telefonske številke oz. elektronske naslove.

Za starše in učence:

 • predmetne stopnje Cerknica: pomočnici ravnateljice Anja Turk anja.turk@os-cerknica.si ali 01/70-50-524,
 • razredne stopnje Cerknica: pomočnici ravnateljice Maji Škrbec maja.skrbec@os-cerknica.si ali 01/70-50-524,
 • podružnične šole Begunje: vodji podružnice Desi Maksić desi.maksic@os-cerknica.si ali 01/7056-810,
 • podružnične šole Grahovo: vodji podružnice Metki Polovič meta.polovic@os-cerknica.s ali 01/7096-900.

zaba4_gif

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora biti prisoten pri pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morate starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost učenca opravičite pisno. Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, se izostanki štejejo za neopravičene.

Kadar učenec zaradi bolezni izostane več kot pet delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o upravičenosti izostanka. Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik na predpisanem obrazcu, ki mora biti opremljen z žigom izvajalca zdravstvene dejavnosti ter žigom in podpisom zdravnika.

Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, o tem obvesti starše oz. zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal.

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot 5 dni v šolskem letu.

Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov učencu odobri daljši izostanek od pouka.

 

zaba4_gif

 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE ZA STARŠE

Matična šola Cerknica

Učitelj 

Dan in ura 

Učilnica/kabinet 

Lilijana BARAGA 

sreda, 5. ura 

učilnica 1. A (110) 

Tanja BELOVEC 

četrtek, 3. ura 

kabinet OPB  

Erika BENČINA 

po dogovoru 

kabinet DSP (125) 

Ana BENIČ 

torek, 3. ura 

kabinet TJA 

Uroš CAJNKO 

ponedeljek, 3. ura 

kabinet družboslovja (119) 

Eva DEŽMAN 

petek, 4. ura 

kabinet OPB 

Urška DOBRAVEC 

torek, 5. ura 

kabinet RS  

Mateja DOLGAN 

torek, 2.ura 

kabinet ŠPO  

Jernej DOLNIČAR 

po dogovoru 

kabinet likovne umetnosti (117) 

Manca FARKAŠ 

po dogovoru 

kabinet 125 

Jana FRANK 

četrtek, 6. ura 

kabinet TJA (213) 

Boštjan GORJUP 

torek, 2. ura 

kabinet ŠPO  

Manca GORUP 

četrtek, 2. ura 

kabinet tujih jezikov (129) 

Tina GRAPULIN BAVČAR 

torek, 5. ura 

kabinet naravoslovja (021) 

Tanja JENKO BRATOVIČ  

po dogovoru 

kabinet DSP 121 

Sabina JERAJ 

sreda, 4. ura 

Kabinet SLJ (123) 

Daša JOŽELJ KRANJC 

sreda, 1. ura 

kabinet SLJ (123) 

Anja KEBE KNAVS 

sreda, 3. ura 

kabinet TJA pri 4.b (213) 

Tamara KOGEJ 

petek, 4. ura 

kabinet TJA (213) 

Alenka KOLŠEK PUKLAVEC 

sreda, 4. ura 

kabinet SLJ (123) 

Nataša KORČE 

sreda, 1. ura 

kabinet TJA (213) 

Dagmar KOROŠEC 

torek, 5. ura 

kabinet OPB 

Marjeta KOŠIR 

ponedeljek, 4. ura 

kabinet MAT (019) 

Mateja KOŠMRLJ 

ponedeljek, 5. ura 

kabinet SLJ (123) 

Mojca KOVAČIČ 

četrtek, 2. ura 

kabinet RS 

Ivana KOVŠCA 

ponedeljek, 5. ura 

kabinet OPB 

Nataša KRALJ 

torek, 4. ura 

kabinet OPB 

Lucija KRAŠEVEC 

četrtek, ura 

kabinet TJA pri 4. a (213) 

Zlatka KUNST CINDRIČ 

sreda, 3. ura 

kabinet RS 

Mojca LESKOVEC  

sreda, 4. ura 

kabinet RAČ 

Marja LONČAR 

ponedeljek, 4. ura 

kabinet TJA pri 4. b (213) 

Lucija LUŽAR 

ponedeljek, 3.ura 

kabinet kemije (023) 

Jure MELE 

sreda, 3. ura 

kabinet TIT (005) 

Matej MELE 

sreda, 3. ura 

kabinet ŠPO  

Maja MIHELČIČ 

četrtek, 3. ura 

učilnica 4. c (211) 

Hani MIKLIČ 

po dogovoru  

kabinet DSP (121) 

Katja MIKULETIČ 

ponedeljek, 5. ura 

kabinet TJA (213) 

Nina MIŠIČ  

ponedeljek, 3. ura 

učilnica 5.c (202) 

Jasmina MULC 

ponedeljek, 4. ura 

kabinet družboslovja (119) 

Erika OPEKA 

torek, 2. ura 

kabinet SLJ (123) 

Teja OPEKA 

torek, 3. ura 

kabinet OPB 

Tomaž OPEKA 

petek, 2. ura 

kabinet OPB 

Jelka OTONIČAR 

po dogovoru 

kabinet DSP (203) 

Nuša PONIKVAR 

ponedeljek, 1. ura 

kabinet TIT (005) 

Marija PRIMOŽIČ 

četrtek, 2. ura 

kabinet TJA (213) 

Nuša ROŽANC 

sreda, 1. ura 

kabinet tujih jezikov (129) 

Marjetka RUPAR 

torek, 3. ura 

kabinet naravoslovja (021) 

Magdalena SKUK 

sreda, 6. ura 

kabinet SLJ (123) 

Mira ŠIRAJ 

sreda, 3. ura 

kabinet MAT (019) 

Katja Širca 

po dogovoru 

kabinet DSP (203) 

Jana ŠKRLJ 

torek, 2. ura 

kabinet tujih jezikov (129) 

Maja ŠKRBEC 

četrtek, 5. ura 

pisarna pomočnic ravnateljice (001) 

Urška ŠPAREMBLEK 

četrtek, 3. ura 

učilnica 5. b (204) 

Veronika ŠVIGELJ 

torek, 3. ura 

kabinet naravoslovja (021) 

Tjaša TORUL 

ponedeljek, 3. ura 

kabinet družboslovja (119) 

Ana TURK 

sreda, 5. ura  

kabinet MAT (019) 

Simona VAMPELJ 

petek, 3. ura 

kabinet MAT (019) 

Barbara VIDOVIČ 

po dogovoru 

kabinet DSP 

Dunja VOLF PONIKVAR 

torek, 2. ura 

kabinet TJA (213) 

Anita VONČINA 

po dogovoru 

kabinet DSP (125) 

Jasmina ŽAGAR 

sreda, 3.ura 

kabinet družboslovja (119) 

Lara VEREŠ 

po dogovoru 

kabinet MAT (019) 

Podružnica “11. maj” Grahovo

Učitelj 

Dan in ura 

Učilnica/kabinet 

Uroš CAJNKO 

ponedeljek, 3. ura 

kabinet DRU (047) 

Jernej DOLNIČAR 

torek, 1. ura  

kabinet LUM/TIT 

Manca FARKAŠ 

po dogovoru 

kabinet 013 

Jana FRANK 

ponedeljek, 4. ura 

kabinet DSP 

Mojca GORNIK 

sreda, 5. ura 

kabinet DSP (013) 

Tina GRAPULIN BAVČAR 

petek, 4. ura 

kabinet KEM 

Tanja JENKO BRATOVIČ 

po dogovoru 

kabinet DSP 

Sabina JERAJ 

torek, 5. ura 

Kabinet SLJ 

Nataša KORČE 

torek, 2. ura 

zbornica 

Mojca LESKOVEC  

četrtek, 7. ura 

multimedija 

Vida LUNKA 

ponedeljek, 4.ura 

kabinet SLJ-TJA 

Mojca MELE 

torek, 4. ura 

multimedija 

Vanja MELE 

sreda, 5.ura 

kabinet DSP  

Marija OBREZA 

četrtek, 1. ura 

učilnica DSP 

Erika OPEKA 

torek, 2. ura 

kabinet DSP 

Metka POLOVIČ 

sreda, 4. ura 

tajništvo 

Kresnica PRAPROTNIK 

sreda, 2. ura 

kabinet DSP 

Anka PREMROV 

četrtek, 4. ura 

kabinet DSP 

Nuša ROŽANC 

sreda, 5. ura 

zbornica 

Marjetka RUPAR 

ponedeljek, 2. ura 

kabinet NAR 

Magdalena SKUK 

po dogovoru 

kabinet NAR 

Katja ŠIRCA 

po dogovoru 

kabinet DSP  

Sabina ŠPAREMBLEK 

ponedeljek, 3. ura 

multimedija 

Lara VEREŠ 

torek, 2. ura 

kabinet NAR 

Ana ZEBEC 

ponedeljek, 1. ura 

knjižnica 

Jasmina ŽAGAR 

torek, 3. ura 

zbornica 

Podružnica Maksim Gaspari Begunje

Učitelj 

Dan in ura 

Učilnica/kabinet 

Eva BARAGA 

torek, 5. ura 

knjižnica 

Bernarda DOLNIČAR 

sreda, 2. ura 

knjižnica 

Metka ČIBEJ 

četrtek, 4. ura 

knjižnica 

Saša ČESEN 

sreda, 4. ura 

knjižnica 

Vladimira IVANČIČ 

po dogovoru 

kabinet DSP 

Jelka JERNEJČIČ 

četrtek, 3. ura 

knjižnica 

Berta KLUN MRAK 

torek, 4. ura 

knjižnica 

Desi MAKSIĆ 

petek, 3. ura 

knjižnica 

Anita ŠTRITOF MALC 

ponedeljek, 3. ura 

knjižnica 

Jelka OTONIČAR 

po dogovoru 

kabinet DSP 

Marjeta TURŠIČ 

torek, 3. ura 

učilnica 5. razreda 

Barbara VIDOVIČ 

po dogovoru 

kabinet DSP 

(Skupno 10.001 obiskov, današnjih obiskov 1)