Šolski okoliš, prevozi in varna pot v šolo

Osnovna šola s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po primarnem izobraževanju na področju naselij:

• matična šola (od 1. do 9. razreda): KS Begunje, KS Cerknica, KS Cajnarje – Sv. Vid;

• podružnica Grahovo (od 1. do 9. razreda): KS Grahovo;

• podružnica Begunje (od 1. do 5. razreda): KS Begunje, KS Cajnarje – Sv. Vid.

Opredelitev šolskega prostora, v okviru katerega šola prevzema odgovornost za učence, je navedena v Hišnem redu posamezne enote (matična šola, podružnica Grahovo in podružnica Begunje).

KS Cerknica: Cerknica, Dolenja vas, Dolenje Jezero, Podskrajnik in Zelše.

KS Grahovo: Bločice, Bloška Polica, Gornje Jezero, Grahovo, Laze, Lipsenj, Martinjak, Otok, Žerovnica in Goričice.

KS Begunje: Beč, Begunje, Bezuljak, Brezje, Dobec, Dolenje Otave, Gornje Otave, Kožljek, Kržišče, Mahneti, Otonica, Pikovnik, Podslivnica, Selšček, Stražišče, Topol pri Begunjah, Zibovnik in Župeno.

KS Cajnarje – Sv. Vid: Bečaje, Cajnarje, Čohovo, Gora, Hribljane, Hruškarje, Jeršiče, Korošče, Koščaki, Kranjče, Kremenca, Krušče, Lešnjaki, Milava, Osredek, Pirmane, Ponikve, Ravne, Reparje, Rudolfovo, Slugovo, Sv. Vid, Ščurkovo, Štrukljeva vas, Tavžlje, Zala in Zahrib.

PREVOZ

Učenci, ki so bolj oddaljeni od šole, imajo zagotovljen prevoz v šolo in iz nje. Učenci, ki pridejo s šolskim prevozom, ali tisti, ki čakajo na šolski prevoz, imajo zagotovljeno varstvo.

VARNA POT V ŠOLO

Otrok naj gre v šolo pravočasno.

Posebej prvošolčka spremljevalci vedno pospremite do učilnice in ga poučite o nevarnosti. Pokažite mu, kje in kako lahko prečka cesto. Učenci prvih razredov naj bodo oblečeni v svetla oblačila in okoli vratu naj nosijo rumeno rutico. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetlo odbojno telo, npr. kresničko.

Po varni poti v šolo so učenci po pločnikih zarisali otroške stopinje. Sledite jim in varno vas bodo pripeljale v šolo.

otroci-bus

Related Images:

(Skupno 1.361 obiskov, današnjih obiskov 1)