PRIPOROČILNI SEZNAM za bralno značko

šol. leto 2022/2023

PRENESI:

SEZNAM za bralno značko 2022-23

 
DA BOSTE OSVOJILI BRALNO ZNAČKO JE POTREBNO

prebrati določeno število knjig ter se udeležiti pogovora o njih in sicer:

  • učenci I. triade – 4 knjige (ena izmed njih je lahko knjiga s pesmimi),
  • učenci II. triade – 5 knjig (po želji pesniška zbirka in ena knjiga po lastni izbiri),
  • učenci III. triade – 6 knjig (po želji pesniška zbirka in ena knjiga po lastni izbiri),
  • Knjigo si za določen razred izberete iz nabora knjig na priporočilnem seznamu, ki je nastal na podlagi priročnikov za kakovostno branje in so s strani strokovnjakov ocenjene kot kakovostna mladinska literatura.
  • Če se boste odločili za pesniško zbirko, je le-to potrebno prebrati v celoti, se izbrano pesem naučiti na pamet (najmanj tri kitice) ter jo predstaviti.
  • Če gre za knjižno zbirko, lahko izberete samo eno izmed knjig v njej.

Bonus knjige:

  • Kot prebrano knjigo brez predstavitve mentorju se upošteva osvojeno priznanje ”POLETAVCI”  ali ”NAJ POLETAVCI”.
  • Kot prebrano knjigo brez predstavitve se upošteva tudi knjiga oz. sodelovanje na  Cankarjevem tekmovanju. 

Med prebrane knjige se ne priznava knjig, ki ste jih prebrali in predstavili za bralno značko v preteklih letih, knjig vključenih v domače branje in knjig po katerih so posneti filmi. 

Učenci od 6. do 9. razreda pogovor o prebranih knjigah opravijo v šolski knjižnici vsak dan:

  • pred pričetkom pouka (do 7.45) in
  • po končani 5. učni uri oz. zaključku pouka (do 13.45).

Bralna značka se v šol. letu 2022/23 prične 19. septembra 2022 in traja do 23. aprila 2023.

(Skupno 4.918 obiskov, današnjih obiskov 1)