zaba4_gifZAPISNIKI SVETA STARŠEV

zaba4_gif    Pravilnik delovanja Sveta staršev OŠ Notranjski odred Cerknica

V delo šole in vrtca se, v skladu z 66. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, starši vključujejo preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na prvem roditeljskem sestanku. Predsednika sveta staršev izvoli svet staršev na prvem sestanku v septembru. Delo sveta staršev poteka po poslovniku, sprejetem 10. 6. 2014. 

Za aktivno vključevanje staršev  v delo šole je oblikovan 42-članski svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki posameznega oddelka šole.

Predsednik sveta staršev za šolsko leto 2022/2023 je Uroš Canjko.

zaba4_gif

Predstavniki  v šolskem letu 2022/2023

Matična šola Cerknica

1. a Mateja Žagar
1. b Saša Zrimšek

2. a Špela Ogrinc
2. b Maruša Krajc
3. a Marjeta Braniselj
3. b Urška Kos
3. c Nasta Luštrik
4. a Olga Lunka
4. b Boštjan Dovjak
4. c Ksenija Zalar
5. a Vijoleta Čik
5. b Urša Vesel
5. c Katarina Drobnič Sterle
6. a Breda Opeka Likar
6. b Saša Terlep
6. c Nejc Gosak
6. d Andreja Benčina
7. a Katarina Pirnat Udovič
7. b Bojan Pivka
7. c Slavica Prevec
8. a Petra Kolman Žnidaršič
8. b Mojca Kraševec Troha
8. c Saša Otoničar
8. d Amir Abidović
9. a Maja Žagar
9. b Igor Karničnik
9. c Katarina Ule
9. d Peter Rogelj

 

Podružnica Maksim Gaspari Begunje

1. Klara Klančar Petrič
2. Tanja Katern
3. Darja Lavrič
4. Mitja Macuka
5. Tatjana Škerlj

 

Podružnica “11. maj” Grahovo

1. Katarina Vavtar Kovač
2. Tjaša Obreza
3. Mateja Urbas
4. Damjan Kadunc
5. Vesna Avsec
6. Barbara Zajec

7. Andrej Jug
8. Jože Rožanc
9. Jana Mlakar

(Skupno 2.494 obiskov, današnjih obiskov 1)