PROJEKTI:

 • ŠPAJZA
 • MLADI KREATIVNI POTENCIALI
 • RAZVOJ NOVIH STORITEV IN PRODUKTOV S SODELOVANJEM ŠOLSTVA, GOSPODARSTVA IN JAVNEGA SEKTORJA

OPISI PROJEKTOV:

 

ŠPAJZA 2019

Projekt: Špajza 2019

Letošnje leto smo pridobili sredstva, ki jih zagotavlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP). Skupaj z Lokalno akcijsko skupino LAS Notranjska smo se pridružili projektu Špajza.

Cilji projekta so:

– spodbujanje lokalnega razvoja,

– raziskovanje in ohranjanja naravne in kulturne dediščine,

– spodbujanje trajnostnega razvoja,

– ozaveščanje o varstvu okolja in zdravem življenju.

V sklopu projekta bomo na šoli bomo izvedli več različnih delavnic od 5. do 9. razreda. Aktivnosti bomo izvajali pri rednih urah pouka in izbirnih predmetov. S sredstvi, ki jih bomo prejeli bomo kupili učne pripomočke s katerimi bomo razširili program na šoli in ga dvignili na višjo raven.

Povezave:

https://www.lasnotranjska.si/projekti-2019-eksrp–spajza.html


MLADI KREATIVNI POTENCIALI

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: MLADI KREATIVNI POTENCIALI
 • Akronim: KREATIVNI+
 • Tematsko področje:RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

Partnerji projekta

 • VP: Zavod Oron
 • P2: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
 • P3: OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
 • P4: OŠ Toneta Šraja Nova vas
 • P5: Zveza društev Mladinski center Postojna

 

Aktivnosti operacije:

 • – nakup tehnološke opreme za izvajanje medijskih krožkov za tri OŠ in izvajalca
 • 16 urno izobraževanje mentorjev
 • izvajanje medijskih krožkov za učence 8. in 9. razredov v šolskem letu 2017/2018 na treh OŠ. Za celovito strokovno izobraževanje mladih in podporo pri ustvarjanju programskih vsebin bo skrbela produkcijska ekipa, ki jo bodo sestavljali (medijski) strokovnjaki.
 • produkcija 27ih magazinskih TV oddaj.  Mlade bomo naučili uporabljati medijsko opremo in jim pomagali ustvarjati aktualne 30 minutne mesečne oddaje (vsaka šola bo pripravila 9 oddaj). Rdeča nit posamezne oddaje bo predstavitev obetavnih poklicev na način, da bodo mladi svojim vrstnikom predstavili potenciale poklicnega in strokovnega izobraževanja ter perspektive zaposlovanja v teh poklicih. Snemanje bo potekalo večinoma na terenu v sodelovanju s podjetniki in obrtniki, javnimi zavodi, izobraževalnimi institucijami. V oddajah bomo predstavili tudi aktivnosti nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti in posameznikov s področja okoljevarstva, ohranjanja dediščine, turizma, medgeneracijskega sodelovanja, kulture, športa, šolskih projektov in dogodkov…
 • organizacija treh otroških občinskih svetov v posameznih občinah na katerih bodo učenci lokalnim skupnostim dali pobude in predloge za razvoj njihovih krajev v dobrobit otrok in mladostnikov.

Cilji projekta:

 • razvoj novih storitev in produktov za izboljšanje kakovosti življenja na območju

Naš cilj je bil izboljšati kompetence, ki jih mladi potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, predvsem ranljivim skupinam (mladi, brezposelni).

 • nadgradnja tehnološke opreme za razvoj novih storitev

Naš cilj je bil mladim priskrbeti sodobno tehnološko opremo, s katero so in bodo tudi v prihodnje razvijali podjetniško aktivnost.

 • ozaveščanje o pomenu varovanja okolja ter naravne in kulturne dediščine

Naš cilj je bil preko televizijskih oddaj in otroških občinskih svetov krepiti kohezijo in participacijo lokalne skupnosti.

Povezave:

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.


 

RAZVOJ NOVIH STORITEV IN PRODUKTOV S SODELOVANJEM ŠOLSTVA, GOSPODARSTVA IN JAVNEGA SEKTORJA

 

Osnovni podatki o projektu

 • Naziv projekta: RAZVOJ NOVIH STORITEV IN PRODUKTOV S SODELOVANJEM ŠOLSTVA, GOSPODARSTVA IN JAVNEGA SEKTORJA
 • Akronim: ŠOGOJA2017
 • Tematsko področje: RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV

 

Partnerji projekta

 • VP: Zavod za razvoj Industrijske cone Podskrajnik
 • P2: Osnovna šola Notranjski odred Cerknica
 • P3: ANGELIS, Angel Katarov s.p.
 • P4: Notranjski regijski park

 

Kratek povzetek

Skupaj s partnerji želimo razviti nove produkte in storitve v okviru organizacije SEJMA POKLICEV IN UREDITVE PODJETNIŠKE INFO TOČKE ZA MLADE, MOBILNE APLIKACIJE in  razvoja POSLOVNE  KOŠARICE.

 

SPLOŠNI CILJ – dvig kakovosti življenja ter ohraniti poselitev in življenje na podeželju.

 • povezovanje mladih z gospodarstvom,
 • predstavitvijo možnosti delovanja v LAS okolju tudi po zaključku šolanja,
 • predstavitev potreb gospodarstva po kadrih in panogah
 • ter vključevanje mladih v lokalno gospodarstvo (Mladi bodo spoznali možnosti zaposlitve v območju LAS, podjetja pa pridobila ustrezen kader, ki ga sedaj primanjkuje)

 

SPECIFIČNI CILJ – socialna vključenost ciljnih skupin

 • z razvojem novih produktov zvišujemo kakovost življenja na območju, saj bomo v razvoj in izdelavo teh produktov (poslovne košarice, brezplačne aplikacije e-ICP, sejem poklicev) vključili mlade, obrtnike, podjetnike …

 

Povezave

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://www.program-podezelja.si/sl/

 

Rezultati projekta

R1 – razviti 2 varianti poslovnih košaric
R2 – izveden sejem poklicev
R3 – promocijsko gradivo (katalog podjetij za potrebe infopodj.točke)
R4 –obnovitev 2 informativno usmerjevalnih tabel v IC Podskrajnik z etiketami
R5 – urejeni info podjetniški točki
R6 – en natečaj za osnovnošolce
R7 – ena skupinska delavnica za prepoznavanje potreb
R8 – razvoj brezplačne mobilne aplikacije e-icp (android)

(Skupno 249 obiskov, današnjih obiskov 1)