SVET ŠOLE

ČLANI SVETA ŠOLE

Po 48. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Notranjski odred Cerknica upravljata ravnatelj in svet zavoda. Svet zavoda ima štiriletni mandat.

Sestavljajo ga:

  • trije predstavniki ustanovitelja: Breda Opeka Likar, Vesna Avsec, Tina Kranjc;
  • pet predstavnikov šole: Uroš Cajnko (predsednik sveta šole), Jure Mele, Maja Mihelčič, Eva Baraga in Klara Škrbec;
  • trije predstavniki staršev: Bojan Pivka, Barbara Zajec, Darja Lavrič.

Najpomembnejše naloge sveta šole:

  • obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta,
  • obravnava analize vzgojno-izobraževalnega dela,
  • spremljanje rezultatov projektov in ostalih oblik dela,
  • obravnava realizacije izvajanja Letnega delovnega načrta šole,
  • obravnava in sprejem letnega poročila z zaključnim računom,
  • ocenjevanje dela ravnateljice,
  • ostala tekoča problematika.

Related Images:

(Skupno 1.372 obiskov, današnjih obiskov 1)