SKUPNOST UČENCEV ŠOLE 2022/23

 

Matična šola Cerknica – razredna stopnja

Skupnost učencev razredne stopnje sestavljajo učenci od 2. do 5. razreda. Predstavniki (po dva iz oddelčne skupnosti 2. razreda in po eden iz oddelčne skupnosti 3., 4. in 5. razreda) se udeležujejo sestankov, na katerih se z mentorico dogovorijo za dejavnosti, ki jih bodo izvajali v določenem obdobju kot predstavniki skupnosti učencev ali s sošolci v razredu.  

 

Tudi v letošnjem šolskem letu se bomo trudili: 

 • za dobre medsebojne odnose in razvijanje medsebojne pomoči, 
 • upoštevati pravila lepega vedenja, 
 • ločevati odpadke, varčevati z energijo, 
 • skrbeti za urejenost učilnic in hodnikov, 
 • zbirati star papir, plastične zamaške, 
 • pomagati pri decembrskem okraševanju šolskih prostorov, 
 • voščiti delavcem šole za božično-novoletne praznike, 
 • motivirati branje, 
 • se vključevati v izvajanje šolskih projektov. 

 

Mentor: Lucija Kraševec 

 

 

Matična šola Cerknica – predmetna stopnja

Skupnost učencev je sestavljena iz predstavnikov oddelčnih skupnosti, ki jih izvolijo na razrednih urah od 6. do 9. razreda. Učencem omogoča, da sooblikujejo  šolski utrip. Skupnost učencev  je odgovorna, ustvarjalna, kritična in se zaveda, da lahko s svojim aktivnim sodelovanjem pomembno vpliva na celotno delovanje šole.  

 

Naloge skupnosti učencev: 

 • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z delom na šoli (interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti, prireditve …), 
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev, 
 • pomaga pri organizaciji šolskih prireditev, 
 • načrtuje in organizira ter vključuje učence v različne skupne akcije (npr. razne zbiralne akcije), 
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja (npr. urejena in čista okolica šole, urejenost oglasne deske na šoli, čisti hodniki) in sodeluje pri uresničitvi idej. 

 

Prav tako opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo predstavniki. Skupnost učencev se bo sestajala najmanj enkrat mesečno oziroma po potrebi. Obravnavali bomo tekočo problematiko, zbirali pohvale, ideje in predloge za aktivnosti na šoli. Na sestankih se bodo delegati skupaj z mentorjem dogovarjali o sprotnem izvajanju predvidenih dejavnosti in njihovih rezultatih. O tem bodo obveščali svoje sošolce, razrednika in ravnateljico. S sodelovanjem se bomo vključili v aktualne prireditve in obeležitve pomembnih datumov, ki bodo potekale na šoli. Nekatere dejavnosti bomo sproti prilagodili prostim terminom, kapacitetam posameznim zunanjim organizacijam in aktualnim dogodkom. 

 

Mentor: Nataša Korče 

 

 

 

Podružnična šola Maksim Gaspari Begunje

Skupnost učencev na razredni stopnji sestavljajo učenci 2., 3., 4. in 5. razreda. Vsaka oddelčna skupnost izbere dva predstavnika, ki se redno udeležujeta sestankov. Včasih v programu sodelujejo vsi učenci, lahko tudi razredniki.  

 

Razvijali bomo moralne vrednote in se trudili za spoštljive medsebojne odnose. Trudili se bomo za red in disciplino na šoli. Skrbeli bomo za lepo urejene učilnice in ločeno zbirali odpadke in smeti. Hrane ne bomo razmetavali. Posodo, v kateri je malica, bomo odnesli v kuhinjo lepo urejeno. Redno bomo skrbeli za čisto in lepo urejeno okolico. Pripravljali bomo razstave in skrbeli za urejene panoje na hodnikih. V prednovoletnem času bomo sodelovali pri izdelavi voščilnic in izdelkov za šolski bazar ter voščilnic za zaposlene. Poskrbeli bomo za prednovoletno okrasitev šole. Vključevali se bomo v izvajanje šolskih projektov in sodelovali z lokalno skupnostjo. 

 

Mentor: Saša Česen 

 

 

Podružnična šola “11. maj” Grahovo

Skupnost učencev sestavljajo učenci od 2. do 9. razreda. Vsak oddelek ima dva predstavnika, ki svoje sošolce zastopata na sestankih Skupnosti učencev. Ta s svojim aktivnim sodelovanjem pomembno vpliva na celotno življenje in delovanje šole, saj tako učencem omogoča, da sooblikujejo šolski utrip. 

 

Dejavnosti, ki jih bomo izvajali, so tesno povezane z delom Ekošole. Aktivno se bomo vključevali v izvajanje šolskih projektov. Predvsem se bomo posvetili izgradnji in poglabljanju pozitivnih vrednot. Skupaj se bomo trudili, da bi se v šolskih prostorih kar se da najbolje počutili in dosegali najvišje cilje. Sodelovali bomo z organizacijami in posamezniki v kraju ter v domači in sosednjih občinah. To nas zagotovo vse bogati. 

 

Mentor: Metka Polovič 

 

 

 

Related Images:

(Skupno 932 obiskov, današnjih obiskov 1)