Roditeljski sestanki 2021/22

 

zaba4_gif

Matična šola:

I.

 • 30. avgust ob 18.00: za starše učencev 1. razreda
 • 7. september ob 17.00: za starše učencev 6. razreda
 • 7. september ob 18.00: za starše učencev 7. razredov
 • 7. september ob 19.00 za starše učencev 8. in 9. razreda
 • 9. september ob 17.00 za starše učencev 2. razreda
 • 9. september ob 18.00 za starše učencev 3. razreda
 • 9. september ob 19.00 za starše učencev 4. in 5. razreda

II. 

 • 11. januar ob 18.00: za starše učencev 6. razreda
 • 9. februar ob 18.00: za starše učencev 8. razredov
 • 9. februar ob 19.00 za starše učencev 7. in 9. razreda
 • 10. februar ob 17.00 za starše učencev 1. in 2. razreda
 • 10. februar ob 18.00: za starše učencev 3. razreda
 • 10. februar ob 17.00 za starše učencev 4. in 5. razreda

zaba4_gif

Podružnica Grahovo:

I.

 • 30. avgust ob 18.00: za starše učencev 1. razreda
 •  9 . september ob 17.00 za starše učencev 2. in 8. razred
 •  9. september ob 18.00: za starše učencev 3., 4., 5. in 7. razreda
 •  9. september ob 19.00: za starše učencev 6. razreda

II.

 • 11.  januar ob 18.00: za starše učencev 6. razreda
 • 10.  februar ob 17.00 za starše učencev 1., 2. in 8. razreda
 • 10.  februar ob 18.00: za starše učencev 3., 4., 5. in 7. razreda

zaba4_gif

Podružnica Begunje:

I.

 • 30.  avgust ob 18.00: za starše učencev 1. razreda
 • 9. september ob 17.00: za starše 2. in 3. razreda
 • 9. september ob 18.00: za starše 4. in 5. razreda

II.

 • 10.  februar ob 17.00: za starše učencev 1. razreda
 • 10.  februar ob 18.00: za starše učencev 2. in 3. razreda
 • 10.  februar ob 19.00: za starše učencev 4. in 5. razreda

zaba4_gif

PREDLAGANE VSEBINE ZA RODITELJSKE SESTANKE 

1. razred:
       I.  Otrokov vstop v šolo (razredniki)
     II.  Opismenjevanje učencev (razredniki)
2. razred:
       I.  Domače naloge (razredniki)
     II.  CŠOD (razredniki)
3. razred:
       I.  Številčno ocenjevanje (razredniki)
     II.  Branje z razumevanjem, bralne zmožnosti učencev (Jelka Otoničar)
4. razred:
       I.  Delo v 4. razredu (razredniki)
     II.  Branje z razumevanjem (razredniki)
5. razred:
        I. Šola v naravi in učne vsebine za 5. razred (razredniki)
       II. Prehod z razredne na predmetno stopnjo (razredniki)
6. razred:
         I.  Uvod v novo šolsko leto, predmetnik, pravila šolskega reda, (razredniki), zimska šola v naravi (Boštjan Gorjup)
       II.  NPZ, izbirni predmeti, razredna problematika (razredniki)
7. razred:
       I.  Doživetje v naravi (razredniki, Manca Farkaš)
     II.  Posebnosti vzgojno-izobraževalnega dela v oddelku (razredniki)
8. razred:
       I.  Uvod v novo šolsko leto, predmetnik, pravila šolskega reda (razredniki)
     II.  Poklicna pot (Vladimira Ivančič)
9. razred:
       I.  Uvod v novo šolsko leto, predmetnik, dnevi dejavnosti, pravila šolskega reda (razredniki)
     II.  Vpis v srednjo šolo (Vladimira Ivančič)

(Skupno 2.125 obiskov, današnjih obiskov 1)