POMOČ UČENCEM S TEŽAVAMI (PUT) IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI (DNU)

  2018/2019

 

Šolska zakonodaja nam daje možnost, da posvetimo več skrbi učencem z učnimi težavami in posebej nadarjenim učencem. Število razpoložljivih ur za individualno in skupinsko pomoč je odvisno od števila oddelkov osnovne šole. Po predmetniku osnovne šole pripada učencem, ki imajo občasne težave pri učenju ali so evidentirani kot nadarjeni učenci, 0,5 ure dodatne pomoči na oddelek. S predlogom, katerega učenca vključiti k dodatni pomoči, morajo soglašati starši.

Individualna in skupinska pomoč bo potekala po urniku v času pouka na matični šoli in na obeh podružnicah.

Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci s posebnimi potrebami. Šola jim prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.

V šolskem letu 2018/19 bomo v okviru dela z nadarjenimi izvajali dogodke po tematikah, in sicer:

  1. Tabor za nadarjene učence (4.–6.r.)

Opis dejavnosti: druženje v naravnem okolju, spoznavanje naravnih pojavov, reševanje različnih miselnih ugank in problemov povezanih z naravo, razvijanje socialnih veščin, razvijanje samostojnosti in samoiniciativnosti v prostočasnih dejavnostih.

  1. Tabor za nadarjene učence (7.–9.r.)

Opis dejavnosti: razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti, kritičnega mišljenja, socialnih veščin, splošne poučenosti, samoiniciativnosti in odgovornosti pri samostojnem izvajanju delavnic.

  1. Poučni Izlet z vlakom za nadarjene (4.–9.r.): lokacijo bomo določili v dogovoru in idejami učencev.
  2. Delavnice v pustnem času (4.–9.r.): organizacija pustnega popoldneva v skladu z lokalno tradicijo.
  3. Srečanje fejst radovednih junakov 2. del (7.–9.r.): Priprava in izvedba delavnic naših nadarjenih učencev za povabljene učence naše šole in učence drugih šol.
  1. Filmski večer (7.–9.r.): Ogled filma ČUDO ter razprava po filmu s temo drugačnosti.
  2. Priprava učencev na različna tekmovanja v skladu z njihovimi močnimi področji (intelektualna, športna, glasbena, ustvarjalna …) in interesi. Sodelovanje na različnih prireditvah, natečajih in projektih. (4.–9.r.)
  3. Dodatne dejavnosti po izbiri učencev tekom celega šolskega leta … ideje brez meje. (4.–9.r.)

Koordinatorica dela z nadarjenimi: Ines Ožbolt

Mentorice:

  • 4.–5.r.: Tanja Belovec, Berta Klun Mrak,  Tamara Kogej, Zlatka Kunst Cindrič, Desi Maksič, Jerneja Matko, Vanja Mele
  • 6.–9.r.: Manca Farkaš, Manca Gorup, Marjeta Košir, Mojca Leskovec Meharich, Martina Marc, Metka Polovič, Veronika Švigelj, Lara Vereš, Jasmina Žagar

 

Opis dejavnosti:  Učenci utrdijo znanje o delovanju naših organov in našega telesa. Spoznajo alternativne pristope k zdravljenju bolezni. Utemeljijo pomen zdravja za večjo kakovost življenja.

Čas izvajanja:. Torek, 6. in občasno 7. Ura

Normal 0 21 false false false SL X-NONE X-NONE

(Skupno 5 obiskov, današnjih obiskov 1)