Varna pot v šolo

 

Učenec naj se v šolo odpravi pravočasno in po varni šolski poti, na kateri so zarisane stopinje, ki ga bodo ob upoštevanju prometnih predpisov varno pripeljale v šolo.

Učenci naj bodo oblečeni v svetla oblačila. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetlo odbojno telo (kresničko). Učenci prvega razreda so dolžni okoli vratu nositi rumeno rutico.

Prvošolčka spremljevalci vedno pospremite do učilnice in ga predajte strokovnemu delavcu šole.

Otroci v prometu – kaj pravi zakon

(Zakon o pravilih cestnega prometa – ZPrCP)

HOJA IN OTROK

Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki otroka. Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki. (7.odstavek 87.člena ZPrCP)

Otroci morajo ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo po cesti nositi na vidnem mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču, odsevnik, ki ne sme biti rdeče barve in katerega odsevna površina na vsaki strani meri najmanj 20 cm2. (2.odstavek 87.člena ZPrCP)

Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi poleg odsevnika tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu. (3.odstavek 87.člena ZPrCP)

KOLO IN OTROK

Otrok mlajši od 14 let mora imeti med vožnjo kolesa ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Enako velja tudi takrat, kadar se vozi na kolesu kot potnik. (3.odstavek 34.člena ZPrCP)
Voznik in potnik na mopedu, lahkem štirikolesu, motornem kolesu, trikolesu in štirikolesu brez zaprte kabine mora med vožnjo nositi na glavi ustrezno pripeto homologirano zaščitno motoristično čelado. (1.odstavek 34.člena ZPrCP)

Na kolesu je dovoljeno prevažati otroka mlajšega od osem let, če je na kolesu pritrjen poseben sedež za otroka in je kolo dodatno opremljeno s stopalkami za noge, ki morajo biti prilagojene velikosti otroka. Sedež za otroka mora biti narejen tako, da:

1. ustreza velikosti otroka;
2. je trdno povezan s kolesom;
3. je nameščen tako, da ne ovira voznika, mu ne zmanjšuje preglednosti in gibljivosti;
4. onemogoča poškodovanje otroka. (6.odstavek 93.člena ZPrCP)

Na kolesu in v priklopnem vozilu, ki je dodano kolesu, sme prevažati otroka le polnoletna oseba (8.odstavek 93.člena ZPrCP).

(Zakon o voznikih – Zvoz)

Otrok do šestega leta starosti sme voziti kolo le na pešpoti ali v območju za pešce, v spremstvu polnoletne osebe pa tudi v območju umirjenega prometa. (1.odstavek 49.čelna ZVoz)
Otrok do 14. leta starosti, ki nima opravljenega kolesarskega izpita, sme voziti kolo v cestnem prometu le v spremstvu polnoletne osebe, ki lahko ob upoštevanju prometnih razmer spremlja največ dva otroka. (2.odstavek 49.čelna ZVoz)
V cestnem prometu sme samostojno voziti kolo otrok, star najmanj osem let, ki ima pri sebi veljavno kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let. (4.odstavek 49.čelna ZVoz)
Kolo s pomožnim motorjem sme voziti v cestnem prometu otrok od 12. do 14. leta starosti, ki ima pri sebi kolesarsko izkaznico, in oseba, ki je starejša od 14 let. (5.odstavek 49.čelna ZVoz)

 VARNOSTNI SEDEŽ

Uporabo otroških varnostnih sedežev pri nas določa zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP)
“ Med vožnjo v motornem vozilu z vgrajenim zadrževalnim sistemom mora biti otrok, manjši od 150 cm, zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren otrokovi telesni masi. V motornem vozilu, ki ni opremljen z zadrževalnim sistemom, ni dovoljeno prevažati otrok, mlajših od treh let, otroci starejši od treh let in manjši od 150 cm pa se smejo prevažati le na sedežih, ki niso prednji sedeži. Otrok ni dovoljeno prevažati v nazaj obrnjenem zadrževalnem sistemu v sedežu za potnike, zaščitenem s prednjo zračno blazino, razen če je zračna blazina deaktivirana mehanično.” (4.odstavek 88.člena ZPrCP)

Varna pot šolo_Cerknica Varna pot šolo_Begunje Varna pot šolo_Grahovo

Related Images:

(Skupno 1.063 obiskov, današnjih obiskov 1)