Naravoslovni dan: Doživljajska pedagogika in odvisnosti