VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE- do 11. 5. 2020

Spoštovani starši in učenci!

Vsi učenci (kandidati), ki se želite naslednje šolsko leto izobraževati v srednji šoli oziroma bivati v dijaškem domu, morate SAMI oddati prijavnico do 11. maja 2020.

Vsak odda samo eno prijavnico za vpis.

Učencem za vpis v srednje šole oziroma dijaške domove je prijavnica na voljo na spletni strani eUprave, na naslovu:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjo-solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf   (za vpis v srednjo šolo)

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=523 (za vpis v dijaške domove).

Prijavnico natisnete, jo izpolnite, podpišete (kandidat-učenec in starš) in pošljete na izbrano srednjo šolo oziroma izbrani dijaški dom. Prijavnico lahko pošljete priporočeno po pošti (samo priporočeno in NE s povratnico), ali pa skenirano (fotografirano) na elektronski naslov izbrane srednje šole oziroma izbranega dijaškega doma. Če pošiljate prijavnico po elektronski pošti, svetujejo, da prijavnico v vednost pošljejte tudi na elektronski naslov svetovalnih delavcev srednje šole, prijavnico za vpis v dijaške domove pa v vednost na elektronski naslov za vpis v dijaškem domu.

Prijavnico  za vpis v  srednjo šolo (dijaški dom) izpolnite, pošljete na željeno srednjo šolo (dijaški dom) brez žiga in podpisa ravnateljice osnovne šole – do 11. 5. 2020.

Prosim, da mi sporočite, na katero šolo ste oddali svojo prijavnico.  

Za dodatne informacije mi pišite na vladimira.ivancic@os-cerknica.si

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo nova rokovnika za prijavo in vpis v srednje šole in dijaške domove za naslednje šolsko leto, ki sta objavljena tudi na spletni strani ministrstva.

Srednje šole bodo izvajale preizkuse nadarjenosti v tednu od 1. junija do 6. junija 2020. Učence bodo šole obvestile o uspehu na preizkusih najkasneje do 10. junija 2020. Če učenec ne bo opravil preizkusa nadarjenosti, bo svojo prijavo  za vpis, ki jo je oddal do 11. maja 2020, prenesel na drugo izbrano šolo. Rok za prenos prijave je do 16. junija 2020. Do takrat lahko vsak učenec prenese svojo prijavo. Do tega datuma bo potekal tudi prenos prijave za vpis v dijaški dom.

Učencem svetujejo, da v primeru, če se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer bodo imeli prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca, ki ureja vpis, posredujejo skenirano / fotografirano izjavo, podpisano s strani učenca in starša, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata (učenca) na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat (učenec) prenesti prijavo.

Nekatere srednje šole bodo preizkuse nadarjenosti izvedle na daljavo, nekatere tudi že v maju. O vseh podrobnostih bodo posamezni učenci, ki so se prijavili na preizkus (rok je bil že 4. 3. 2020), natančno pisno obveščeni s strani posameznih srednjih šol.

Učenci, ki se želijo prijaviti v izobraževalni program Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek, so morali že do 4. 3. 2020 na izbrano šolo posredovati vso zahtevano dokumentacijo za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vpis v tovrstne programe. Nekatere srednje šole so s temi kandidati (učenci)  že opravile razgovor; tiste, ki ga še niso, bodo razgovore izvedle predvidoma v tednu od 1. junija do 6. junija.  Lahko pa se bodo šole tudi odločile, da bodo razgovor s kandidati (učenci) za vpis v športne oddelke opravile na daljavo že v maju. O vseh podrobnostih bodo učenci obveščeni s strani srednjih šol.

Učenci bodo za vpis v srednje šole oziroma dijaške domove v primeru, da bi se prijavili v izobraževalni program oziroma dijaški dom, kjer bo predvidena omejitev vpisa, o tem obveščeni 26. junija 2020 popoldan (za srednje šole) oziroma 30. junija 2020 (za dijaške domove), ko bodo na spletnih straneh ministrstva objavili seznam srednjih šol oziroma dijaških domov, ki bodo vpis omejili.

Vpis v srednje šole in dijaške domove bo potekal v tednu od 30. junija 2020 do 6. julija 2020, odvisno od razporeda šol oziroma dijaških domov. O razporeditvi boste seznanjeni s strani šole oziroma dijaškega doma.

Spodnje meje točk prvega kroga izbirnega postopka na srednjih šolah bodo na spletni strani ministrstva objavljene predvidoma 6. julija 2020 popoldan.

Učenci, ki bodo prijavljeni na izobraževalni program, kjer bo omejitev vpisa in ne bodo sprejeti v prvem krogu izbirnega postopka, bodo prijavnico za drugi krog izbirnega postopka oddali na šoli, kjer so oddali že prvotno prijavnico, in sicer do 9. julija 2020 do 13. ure.

Vse podrobnosti o tem, tudi prijavnico za drugi krog, bodo učenci dobili na srednji šoli. Prijavnica za drugi krog pa bo objavljena tudi na spletni strani ministrstva. Za učence, ki bodo sprejeti šele v drugem krogu izbirnega postopka (o tem bodo seznanjeni 14. julija 2020) in se morajo vpisati še v dijaški dom, bo vpis v dijaški dom sledil temu datumu.

Vse aktivnosti prijavno vpisnega postopka, ki se bodo morale izvesti neposredno na srednji šoli ali v dijaškem domu (izvedba preizkusov nadarjenosti in vpis v srednje šole oziroma dijaške domove), se bodo, če bo to potrebno, izvedle ob zagotavljanju ustreznih zdravstvenih ukrepov.

Priloge:  PRIJAVA ZA VPIS, ROKOVNIK

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Storitve/Srednje-sole/Vpis-v-srednjo-solo/Prijava_za_vpis_v_sredno_solo.pdf

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Srednja-sola/Razpis-2020-21/SKLEP-nov-rokovnik-za-vpis-v-20-21.pdf

 

Cerknica,  21. 4. 2020

Vladimira Ivančič, svetovalna delavka

Related Images:

(Skupno 597 obiskov, današnjih obiskov 1)