Nacionalno preverjanje znanja 2017-2018

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

 

Koledar NPZ

6. razred

30. november 2017
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

4. maj 2018
Slovenščina

7. maj 2018
Matematika

9. maj 2018
Tuji jezik

5. junij 2018
Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 5. do 7. junija 2018
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

18. junija 2018
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

21. junij 2018
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

9. razred

1. september 2017
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

30. november 2017
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze)

13. februar 2018
Zadnji rok za posredovanje podatkov o odraslih udeležencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (Ljudske univerze)

4. maj 2018
Slovenščina

7. maj 2018
Matematika

9. maj 2018
Tretji predmet –Kemija

29. maj 2018
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 29. do 31. maja 2018
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

6. junija 2018
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

15. junij 2018
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda