shema šolskega sadja-logo

Naša šola je osem​ let sodelovala v projektu Shema šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ)​. V tem šolskem letu je shema dopolnjena z razdeljevanjem mleka in preimenovana v Šolsko shemo.

Gre za promocijski ukrep skupne kmetijske politike EU. Namen ukrepa je spodbuditi porabo sadja, zelenjave in mleka ter omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže pri otrocih ter preprečevati nastanek številnih nenalezljivih bolezni sodobne civilizacije. Evropska unija nameni državam članicam določeno finančno pomoč, ki je namenjena za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave ter mleka učencem, pri čemer daje poseben pomen spremljevalnim dejavnostim in promociji projekta.

Na naši šoli enkrat mesečno vsem učencem poleg rednih obrokov ponudimo še dodaten obrok svežega sadja ali zelenjave. Trudimo se ponuditi čim več ekološko pridelanega sadja, zelenjave in mleka iz lokalnega okolja.

 

​Promocija Šolske sheme

Učenci zelo radi prihajajo na stojnico v jedilnico, kjer je enkrat mesečno še posebej zanimivo. Ob uživanju sadja, zelenjave in mleka si lahko ogledajo likovna dela, ki nastanejo pri pouku likovne vzgoje​, gospodinjstva in izbirnih predmetov: Sodobna priprava hrane in Načini prehranjevanja. Stojnica v jedilnici ni namenjena le pokušini sadja, zelenjave in mleka je tudi likovna galerija in učilnica zdrave prehrane za učence, starše in obiskovalce šole.

 

.shema šolskega sadja-logo

Spletna vprašalnika Sheme šolskega sadja in  zelenjave (SŠSZ) za učence:

  • Učenci bodo vprašalnik izpolnili med 10.10. do 10.11.2016 na spletnem naslovu: anketa.nijz.si/SSSZ1, šifra šole in šifra učenca (dvomestna) – dobijo na šoli. 

 

  • Učenci bodo vprašalnik izpolnili po zaključku uvajanja sheme in sicer med 22. majem in 23. junijem 2017 na spletnem naslovu: anketa.nijz.si/SSSZ2šifra šole in šifra učenca (dvomestna), dobijo na šoli. 

Plakat-SŠSZ 2016 17-page-001