ŠOLSKI PREVOZI – VOZNI RED 2018/2019 

Varstvo vozačev je zagotovljeno za učence, ki se vozijo s šolskih avtobusom.

Pravila obnašanja

  1. Pri vstopanju v avtobus oz. kombi na avtobusni postaji se učenci postavijo v vrsto.
  2. Učenec mora zagotoviti varen vstop sebi in ostalim potnikom.
  3. Pri vstopu v avtobus oz. kombi je učenec dolžan pokazati vozniku letno vozovnico.
  4. Vozovnica je neveljavna, če jo uporablja druga oseba, kot je navedena na njej, ali pa na relaciji, ki ni vpisana na vozovnici.
  5. O morebitni izgubljeni oz. ukradeni vozovnici je imetnik dolžan takoj obvestiti tajništvo šole.
  6. Učenec je na avtobusu dolžan skrbeti za red in čistočo ter se vzorno obnašati.
  7. Zaradi varnosti je obvezno pripenjanje z varnostnim pasom. Hoja in vstajanje v avtobusu oz. kombiju med vožnjo nista dovoljena.

 

VOZNI RED

 

Matična šola Cerknica ter podružnici Maksim Gaspari Begunje in “11. maj” Grahovo (učenci 6. razreda)

 

V šolo

6:28       Osredek–Zala/Sv. Vid–Rudolfovo–Sv. Vid–Jeršiče–Bečaje–Cajnarje–Topol–Selšček–Begunje PTT–Begunje OŠ–Begunje–Cerknica OŠ
6:53       Ponikve–Podslivnica–Otonica–Topol–Brezje–Cerknica OŠ
6:55       Pikovnik–Križišče/Rakitni–Župeno–G. Otave–D. Otave–Stražišče/Otave–Kožljek–Dobec–Bezuljak–Begunje PTT–Begunje OŠ–Begunje–OŠ Cerknica
7:25       Dolenje Jezero–Dolenja vas–Zelše–Podskrajnik–OŠ Cerknica
7:33       Grahovo OŠ–Martinjak–Cerknica OŠ

 

Iz šole

12:35 OŠ Cerknica–OŠ Begunje–Bezuljak–Dobec–Kožljek–Stražišče–Otave–Križišče–Pikovnik
12:35 OŠ Cerknica–Dolenje Jezero–Dolenja vas
12:35 OŠ Cerknica–Podskrajnik–Zelše
12:45 OŠ Cerknica–OŠ Begunje–Selšček–Topol–Podslivnica–Otonica–Cajnarje–Bečaje–Sv. Vid–Rudolfovo– Zala–Osredek
13:30 OŠ Cerknica–Podskrajnik–Zelše
13:35 OŠ Cerknica–OŠ Begunje
14:25 OŠ Cerknica–OŠ Begunje–Bezuljak–Dobec–Kožljek–Stražišče–Otave–Križišče–Pikovnik
14:25 OŠ Cerknica–OŠ Begunje–Selšček–Topol–Podslivnica–Otonica–Cajnarje–Bečaje–Sv. Vid–Rudolfovo– Zala–Osredek
14:00 OŠ Cerknica–Martinjak–OŠ Grahovo
14:25 OŠ Cerknica–Zelše
Podružnica “11. maj” Grahovo

 

V šolo

7:10       Gorenje Jezero–Goričice–Lipsenj–Žerovnica–Grahovo OŠ
7:28       Bloška Polica–Bločice–Grahovo OŠ
7:42       Martinjak–Grahovo OŠ

 

Iz šole
12:15 OŠ Grahovo–Martinjak
12:25 OŠ Grahovo–Žerovnica–Lipsenj–Goričice–Gorenje Jezero
12:15 OŠ Grahovo–Bločice–Bloška Polica
13:20 OŠ Grahovo–Martinjak
13:25 OŠ Grahovo–Žerovnica–Lipsenj–Goričice–Gorenje Jezero
13:40 OŠ Grahovo–Bločice–Bloška Polica
14:10 OŠ Cerknica–Martinjak–OŠ Grahovo
14:15 OŠ Grahovo–Žerovnica–Lipsenj–Goričice–Gorenje Jezero
14:30 OŠ Grahovo–Bločice–Bloška Polica
14:37 OŠ Grahovo–Martinjak
Vozni red je v veljavi od 24.09. do 28.09.2018. V tem času spremljamo šolske dejavnosti učencev in njihove odhode iz šole domov. Glede na ugotovitve spremljave, bomo objavili nov vozni red v soboto 29.09.2028.

 

AVTOBUSNA POSTAJA LJUBLJANA – VOZNI REDI