Roditeljski sestanki 2017/18

Za boljši učni uspeh in s tem za boljše počutje učencev je zelo pomembno sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Zato vas vabimo, da redno obiskujete govorilne ure in roditeljske sestanke.

zaba4_gif

Matična šola:

I.:
30. avgust ob 18.00: za starše učencev 1. razreda
12. september ob 17.00: za starše učencev 7. razreda
12. september ob 18.00: za starše učencev 2. razreda
13. september ob 17.00: za starše učencev 3. in 8. razreda
13. september ob 18.00: za starše učencev 4. razreda
14. september ob 17.00: za starše učencev 5. in 9. razreda
14. september ob 18.00: za starše učencev 6. razreda

II.:
9. januar ob 17.00: za starše učencev 1. in 2. razreda
10. januar ob 18.00: za starše učencev 3. in 4. razreda
11. januar ob 17.00: za starše učencev 5. in 6. razreda
6. februar ob 17.00: za starše učencev 7. in 9. razreda
7. februar bo 17.00: za starše učencev 8. razreda

III.:
10. april ob 17.00: za starše učencev 1. in 7. razreda
10. april ob 18.00: za starše učencev 2. razreda
11. april ob 17.00: za starše učencev 3. in 8. razreda
11. april ob 18.00: za starše učencev 4. razreda
12. april ob 17.00: za starše učencev 5. in 9. razreda
12. april ob 18.00: za starše učencev 6. razreda

zaba4_gif

Podružnica Grahovo:

I.:
30. avgust ob 18.30: za starše učencev 1. razreda
14. september ob 17.00: za starše učencev 2. , 3., 4. in 7. razreda
14. september ob 18.00: za starše učencev 6., 8. in 9. razreda

II.:
11. januar ob 17.00: za starše učencev 2., 3., 4. razreda
11. januar ob 18.00: za starše učencev 1. in 6. razreda
6. februar ob 17.00: za starše učencev 7. razreda
6. februar ob 18.00: za starše učencev 9. razreda
7. februar ob 18.30: za starše učencev 8. razreda

III.:
12. april ob 17.00: za starše učencev 2., 3., 4. in 7. razreda
12. april ob 18.00: za starše učencev 1., 6., 8. in 9. razreda

zaba4_gif

Podružnica Begunje:

I.:
30. avgust ob 19.00: za starše učencev 1. razreda
12. september ob 16.30: za starše učencev 2. razreda
12. september ob 17.30: za starše učencev 3. in 4. razreda
12. september ob 18.30: za starše učencev 5. razreda

II.:
16. januar ob 16.30: za starše učencev 1. in 2. razreda
16. januar ob 17.30: za starše učencev 3. in 4. razreda
16. januar ob 18.30: za starše učencev 5. razreda

III.:
17. april ob 16.30: za starše učencev 1. in 2. razreda
17. april ob 17.30: za starše učencev 3. in 4. razreda
17. april ob 18.30: za starše učencev 5. razreda
zaba4_gif

Po roditeljskih sestankih so govorilne ure pri razredniku oziroma razredničarki.

zaba4_gif

Pred odhodom v šolo v naravi bodo razredniki in vodje šole v naravi pripravili informativne sestanke.

Starši lahko s svojimi predlogi in znanjem pomagate pri delu v oddelčni skupnosti, pri pouku in pri drugih dejavnostih šole (dnevi dejavnosti, projekti, dan odprtih vrat, predstavitev poklicev …), ki jih podate na roditeljskih sestankih.

V delo šole se starši vključujete tudi preko Sveta staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

zaba4_gif