CERKNICA PREDMETNA STOPNJA

Priimek in ime Naslov e-pošte
ANDREJČIČ Darja darja.andrejcic[ ]os-cerknica.si
DEDO LALE Nuša nusa.dedo-lale[ ]guest.arnes.si
DOLNIČAR Jernej jernej.dolnicar[ ]os-cerknica.si
FARKAŠ Manca manca.farkas[ ]os-cerknica.si
GORUP Manca manca.gorup[ ]os-cerknica.si
GRAPULIN BAVČAR Tina tina.grapulin-bavcar[ ]os-cerknica.si
IVANČIČ Vladimira vladimira.ivancic[ ]os-cerknica.si
JENKO BRATOVIČ Tanja tanja.jenko[ ]os-cerknica.si
JOŽELJ KRANJC Daša dasa.jozelj-kranjc[ ]os-cerknica.si
KEBE Breda breda.kebe[ ]os-cerknica.si
KOLŠEK PUKLAVEC Alenka alenka.kolsek[ ]os-cerknica.si
KOŠIR Marjeta marjeta.kosir[ ]os-cerknica.si
LESKOVEC MEHARICH Mojca mojca.leskovec[ ]os-cerknica.si
MARC Martina martina.marc[ ]os-cerknica.si
MATKO Franc franc.matko[ ]os-cerknica.si
MELE Jure jure.mele[ ]os-cerknica.si
MELE Matej matej.mele[ ]os-cerknica.si
MISLEJ Mateja mateja.mislej[ ]os-cerknica.si
MULC Jasmina jasmina.mulc[ ]os-cerknica.si
OPEKA Erika erika.opeka[ ]os-cerknica.si
OVSEC Mateja mateja.ovsec[ ]os-cerknica.si
OTONIČAR Jelka jelka.otonicar[ ]os-cerknica.si
OŽBOLT Ines ines.ozbolt[ ]os-cerknica.si
PONIKVAR Nuša nusa.ponikvar[ ]os-cerknica.si
ROŽANC Nuša nusa.rozanc[ ]os-cerknica.si
SIMČIČ Teja teja.simcic[ ]os-cerknica.si
SLUGA JERNEJČIČ Tina tina.sluga[ ]os-cerknica.si
ŠIRAJ Mira mira.siraj[ ]os-cerknica.si
ŠKRABEC Majda majda.skrabec[ ]os-cerknica.si
ŠKRLJ Jana jana.skrlj[ ]os-cerknica.si
ŠVIGELJ Veronika veronika.svigelj[ ]os-cerknica.si
TORUL Tjaša tjasa.knap[ ]os-cerknica.si
TURK Anja anja.turk[ ]os-cerknica.si
VEREŠ Lara lara.veres[ ]os-cerknica.si
 ŽAGAR Jasmina jasmina.zagar[ ]os-cerknica.s

CERKNICA RAZREDNA STOPNJA

Priimek in ime Naslov e-pošte
BABIČ Vesna vesna.babic[ ]os-cerknica.si
BARAGA Lilijana lilijana.baraga[ ]os-cerknica.si
BARAGA Neža neza.baraga[ ]os-cerknica.si
BELOVEC Tanja tanja.hrenovec[ ]os-cerknica.si
DOBRAVEC Urška urska.dobravec[ ]os-cerknica.si
DOBRIN Vilma vilma.dobrin[ ]os-cerknica.si
FRANK Jana jana.frank[ ]os-cerknica.si
GRILC Saša sasa.grilc[ ]os-cerknica.si
KEBE KNAVS Anja anja.kebe-knavs[ ]os-cerknica.si
KOGEJ Tamara tamara.kogej[ ]os-cerknica.si
KOVAČIČ Mojca mojca.kovacic[ ]os-cerknica.si
KRAŠEVEC Lucija lucija.krasevec[ ]os-cerknica.si
KUNST CINDRIČ Zlatka zlatka.kunst-cindric[ ]os-cerknica.si
LONČAR Marja marja.loncar[ ]os-cerknica.si
MATKO Jerneja jerneja.matko[ ]os-cerknica.si
MELE Vanja vanja.mele[ ]os-cerknica.si
MIHELČIČ Maja maja.mihelcic[ ]os-cerknica.si
MIKLIČ Hani hani.miklic[ ]os-cerknica.si
MIKULETIČ Katja katja.mikuletic[ ]os-cerknica.si
OPEKA Teja teja.opeka[ ]os-cerknica.si
OVSEC Mateja mateja.ovsec[ ]os-cerknica.si
POLOVIČ Meta meta.polovic[ ]os-cerknica.si
PRIMOŽIČ Marija marija.primozic[ ]os-cerknica.si
SLUGA JERNEJČIČ Tina tina.sluga-jernejcic[ ]os-cerknica.si
ŠKRBEC Maja maja.skrbec[ ]os-cerknica.si
TELIČ Vilma vilma.telic[ ]os-cerknica.si
VOLF PONIKVAR Dunja dunja.volf-ponikvar[ ]os-cerknica.si
VOŠANK Andreja andreja.vosank[ ]os-cerknica.si
VRBOVŠEK Urška urska.vrbovsek[ ]os-cerknica.si
BENIČ Ana anica.znidarsic[ ]os-cerknica.si

GRAHOVO

Priimek in ime Naslov e-pošte
BASTAR Izabela izabela.bastar[ ]os-cerknica.si
CAJNKO Uroš uros.cajnko[ ]os-cerknica.si
GORJUP Boštjan bostjan.gorjup[ ]os-cerknica.si
GORNIK Mojca mojca.gornik[ ]os-cerknica.si
JERAJ Sabina sabina.jeraj[ ]os-cerknica.si
KOŠIR Marjeta marjeta.kosir[ ]os-cerknica.si
LUNKA Vida vida.lunka[ ]os-cerknica.si
OBREZA Marija marija.obreza[ ]os-cerknica.si
POLOVIČ Metka meta.polovic[ ]os-cerknica.si
PRAPROTNIK Kresnica kresnica.praprotnik[ ]os-cerknica.si
PREMROV Anka anka.premrov[ ]os-cerknica.si
RUPAR Marjetka marjetka.rupar[ ]os-cerknica.si
ŠPAREMBLEK Sabina sabina.sparemblek[ ]os-cerknica.si
ZEBEC Ana ana.zebec[ ]os-cerknica.si

BEGUNJE

Priimek in ime Naslov e-pošte
BARAGA Eva eva.baraga[ ]os-cerknica.si
ČIBEJ Metka metka.cibej[ ]os-cerknica.si
JERNEJČIČ Jelka jelka.jernejcic[ ]os-cerknica.si
KLUN MRAK Berta berta.klun[ ]os-cerknica.si
MAKSIČ DESI desi.maksic[ ]os-cerknica.si
MELE Mojca mojca.tomsic4[ ]os-cerknica.si
RUPAR Marjeta meta.rupar[ ]os-cerknica.si
ŠTRITOF MALC Anita anita.malc[ ]os-cerknica.si
TURŠIČ Marjeta marjeta.tursic[ ]os-cerknica.si

OSTALI

DOLNIČAR Bernarda bernarda.dolnicar[ ]os-cerknica.si
PEKLAJ Sabina sabina.peklaj[ ]os-cerknica.si
ŠKRBEC Klara klara.skrbec [ ]os-cerknica.si
KEBE Sabina  sabina.kebe[ ]os-cerknica.si
ŽNIDARŠIČ Rosana rosana.znidarsic[ ]os-cerknica.si