Projekt: Prostovoljstvo

»Prostovoljsko delo je delo, ki ga opravimo na osnovi svoje svobodne odločitve v dobro nekoga drugega in za to ne pričakujemo nobene materialne koristi.« (City Volunteers)

Vizija naše šole je učenec, ki se bo razvijal v zdravo, samostojno in polno odgovorno osebo. Vrednote, ki usmerjajo šolo, da bo izpolnila svojo vizijo in poslanstvo so: spoštovanje – spoštovanje različnosti posameznikov, prijaznost – pogoj za dobre medsebojne odnose, učenje – osebni razvoj z nenehnim učenjem, red in disciplina – spoštovanje pravil in dogovorov, sodelovanje – medsebojna pomoč.

Vrednote, ki jih zagovarja prostovoljstvo, so podobne vrednotam šole: solidarnost, spoštovanje soljudi in narave, strpnost, enakopravnost in enake možnosti za vse.

 

Ključne značilnosti prostovoljstva otrok in mladih:

 • Prinaša veselje, dobro voljo in občutek lastne vrednosti (uporabnikom in prostovoljcem).
 • Spodbuja povezanost med ljudmi vseh starosti, tako znotraj generacije kot med različnimi generacijami.
 • Omogoča izkustveno učenje odgovornosti.
 • Aktivira veliko človeške energije za skupno dobro.
 • Razvija sočutje in posluh za potrebe soljudi.
 • Z občutkom smisla preganja brezvoljnost in apatijo.
 • Omogoča otrokom, ki imajo različne težave v razvoju, uveljavljanje na pozitiven in koristen način.
 • Spodbuja lastno iniciativnost mladih za delovanje na področjih, ki jih zanimajo.
 •  


Cilji projekta:

 • izvedba prostovoljnih del/izvajanje humanitarnih akcij, promocija prostovoljstva,
 • medgeneracijsko sodelovanje,
 • spoznavanje in sodelovanje z različnimi organizacijami, društvi in zavodi, ki delujejo v lokalnem okolju,
 • razvijanje pozitivnih vrednot: sodelovanja, solidarnosti, medsebojne pomoči, empatije,
 • vzpostavljanje stika in zgraditev odnosa z drugimi ter nudenje različnih oblik,
 • spoznavanje in sprejemanje drugačnosti,
 • kvalitetno preživljanje prostega časa.Dejavnosti:
 • Izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev in mentorjev.
 • Izvajanje humanitarnih akcij: Drobtinica, Pokloni zvezek, Zbiranje PVC zamaškov,  Zbiranje šolskih potrebščin.
 • Sodelovanje z različnimi lokalnimi organizacijami in institucijami (Območno združenje Rdečega križa Cerknica-Loška dolina-Bloke, Notranjski študentski klub, Društvo prijateljev mladine, Center za socialno delo Cerknica, Varstveno delovni center Cerknica, Župnijska karitas Cerknica, Tačke pomagačke, Večgeneracijski družinski center Cerknica …).
 • Medgeneracijsko sodelovanje – sodelovanje s Centrom starejših Cerknica, vrtcem Martin Krpan.
 • Izvajanje prostovoljstva na šoli (učna ali drugačna pomoč vrstnikom; povabiti pripadnike drugih skupin na šolo ter jim dati občutek sprejetosti).
 • Prostovoljsko delo na podružnični šoli Grahovo: humanitarna akcija Drobtinica in Pokloni zvezek, zbiranje PVC zamaškov v dobrodelne namene, Drobtinica, sodelovanje z Območnim združenjem Rdečega križa Cerknica-Loška dolina-Bloke (izdelovanje novoletnih čestitk, medgeneracijsko sodelovanje z vrtcem, sodelovanje z lokalnimi institucijami: gasilci, Tačke pomagačke, Pihalni orkester Kovinoplastika Lož).

 

»Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe.«
(City Volunteers)

 

Koordinatorice: Manca Farkaš,  Ana Zebec