Šolska prehrana

 

_________________________ ANKETA ŠOLSKA SHEMA (ŠS) _______________________

Obveščamo vas, da bodo lahko učenci 4. ,6. in 8. razreda ponovno (drugič v tem šolskem letu) izpolnili spletni vprašalnik 

med 24. majem in 22. junijem 2018. 

Vprašalnik bo v tem času dostopen na spletnem naslovu:

VPRAŠALNIK O ŠOLSKI PREHRANI 2017/18

URL:  https://www.1ka.si/a/153344

__________________________________________________

 

Vodja šolske prehrane je Sabina Peklaj,  dosegljiva od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00 na telefon 70-50-535 in na e-naslovu: sabina.peklaj()os-cerknica.si

ANKETE IN POVZETKI

Anketa: Shema šolskega sadja in zelenjave 2016/17

http://sola-cerknica.splet.arnes.si/2017/06/06/shema-solskega-sadja-in-zelenjave-ii-vprasalnik/

 

Vprašalnik o šolski prehrani za učence Osnovne šole Notranjski odred Cerknica, šolsko leto 2016/17

OZNAČEVANJE SNOVI, KI POVZROČAJO ALERGIJE ALI PREOBČUTLJIVOSTI V OBRATIH JAVNE PREHRANE

S 13. decembrom 2014 se prične uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom, po kateri je potrebno ustrezno označiti vse alergene sestavine, ki jih vsebujejo nepredpakirana živila.

Učenci se v šoli lahko naročite na malico in kosilo. Učenci I. triade devetletke, ki se vključite v jutranje varstvo pred 7. uro, lahko v šoli pred začetkom pouka tudi zajtrkujete. Zaželeno je, da vsak učenec prejme v šoli vsaj en obrok dnevno.

Učenci malicate med glavnim odmorom. Šolska malica vsebuje: topel napitek ali sok, razne vrste kruha z namazi ali s salamo, sirom… V šolski jedilnici si učenci v času drugega daljšega odmora sami postrežete kosilo.

Pestrost šolske prehrane si lahko ogledate tudi na jedilnikih, ki jih mesečno objavljamo na spletni strani šole.

PRIJAVA IN ODJAVA OBROKOV do 10:00 za naslednji dan:

  •  pri materialnem knjigovodji osebno, po telefonu: 70-50-530
  •  na e-naslov: prehrana-oscerknica[]guest.arnes.si
  •  poslovnem sekretarju osebno, po telefonu: 70-50-520

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI STARŠEV:

  • V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca lahko starši odjavijo prehrano za določen čas.
  • Če je odjava podana do 10. ure, velja odjava z naslednjim dnem (15. točka Pravil o šolski prehrani Osnovne šole Notranjski odred Cerknica – v nadaljevanju: Pravila).
  • Učencu, ki je odsoten od pouka zaradi udeležbe pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi prehrano razrednik ali strokovni delavec, ki je zadolžen za izvedbo dejavnosti (15. točka Pravil).
  • Če malica ni prevzeta do 10. ure se odstopi brezplačno drugim učencem (19. točka Pravila).

Učencem z zdravstvenimi težavami omogočamo dietno prehrano na podlagi zdravniškega potrdila.

Priporočamo vam, da uredite plačevanje šolske prehrane preko osebnega računa (trajnika) v računovodstvu šole. V primeru, da plačujete položnice preko spletne bančne poslovalnice, preverite, ali ste pravilno napisali znesek in sklicno številko.

Org. preh. Sabina Peklaj, učitelji in osebje v kuhinji (Bernarda Lovko, Marija Nared, Darinka Petavs, Barbara Rožanc, Mihaela Gornik in Eva Turk) se trudijo razvijati kulturo zdravega in pravilnega prehranjevanja pri učencih.