PROMOCIJA ZDRAVJA

ZA ZAPOSLENE

Vse premalokrat se zavedamo kako pomembno je naše psihofizično počutje, da smo na delovnem mestu sproščeni, motivirani in predvsem zdravi. Zdravje je podlaga za dobro in uspešno življenje in delo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je zato smotrna, saj so le zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž.

Pri promociji zdravja na delovnem mestu gre za skupna prizadevanja delodajalca, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu. To dosežemo s kombinacijo:

 • izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja,
 • spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja,
 • omogočanja izbire zdravega načina življenja in
 • spodbujanja osebnostnega razvoja.

Cilj promocije zdravja na delovnem mestu je preprečevanje oz. zmanjševanje posledic psihosocialnih tveganj na delovnem mestu.

 

ZA UČENCE

Promocija zdravja za učence poteka preko naslednjih dejavnosti:

 • predavanja za učence in starše,
 • premazi zob (enkrat mesečno za učence razredne stopnje),
 • akcija čisti zobje (celo leto za učence razredne stopnje),
 • skrb za zdravje (naravoslovni dnevi),
 • AIDS, droge in alkohol, spolnost … (naravoslovni dnevi in predavanja za učence predmetne stopnje),
 • zdrava prehrana (zajtrk, malica, kosilo, Tradicionalni slovenski zajtrk, Šolska shema),
 • sistematski pregledi (zobni in splošni),
 • cepljenje HPV – predstavitev (predavanje za starše učenk 6. razreda)
 • aktivni odmori v času malice in kosila.

Vodja delovne skupine: Matej Mele

 sistematski3Sistematski pregledi  (zobni in splošni)

V sodelovanju s šolsko ambulanto Zdravstvenega doma Cerknica bodo potekali sistematični zdravstveni pregledi na podlagi razporeda zdravstvene službe.

Vsi učenci lahko greste tudi na sistematski pregled zob. V zdravstvenem domu in v šoli vas učimo pravilne nege zob, enkrat mesečno pa je v soglasju s starši za učence razredne stopnje na šoli premaz zob.

Za zobno sistematiko naj otroci poleg kartice zdravstvenega zavarovanja prinesejo  kartonček naročanja, za šolsko sistematiko pa šolske copate in cepilne kartončke (1r, 3r vsi, 6r, 8r-samo dekleta).

DELNI Razpored preventivnih sistematskih pregledov

Datum Ura Razred Pregled
20. 9. 2017 8.00

Cerknica

9.b

Zobna sistematika, dr. Jernejčič
3. 10. 2017 8.00

Grahovo

9.r

Zobna sistematika, dr. Ror
10. 10. 2017 8.00

Grahovo

7.r

Zobna sistematika, dr. Ror
11. 10. 2017 8.00

Cerknica

8.b

Zobna sistematika, dr. Jernejčič

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

17. 10. 2017 8.00

Grahovo

8.r

Zobna sistematika, dr. Ror

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

24. 10. 2017 8.00

Cerknica

9.a

Zobna sistematika, dr. Ror
25. 10. 2017 8.00

Cerknica

3.b

Zobna sistematika, dr. Jernejčič

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

7. 11. 2017 8.00

Cerknica

8.a

Zobna sistematika, dr. Ror

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

8. 11. 2017 8.00

Cerknica

8.d

Zobna sistematika, dr. Jernejčič

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

15. 11. 2017 8.00

Cerknica

7.b

Zobna sistematika, dr. Jernejčič
21. 11. 2017 8.00

Cerknica

8.c

Zobna sistematika, dr. Ror

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

22. 11. 2017 8.00

Cerknica

6.b

Zobna sistematika, dr. Jernejčič

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

28. 11. 2017 8.00

Cerknica

6.a

Zobna sistematika, dr. Ror

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

5. 12. 2017 8.00

Cerknica

6.c

Zobna sistematika, dr. Ror

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

12. 12. 2017 8.00

Grahovo

6.r

Zobna sistematika, dr. Ror

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

19. 12. 2017 8.00

Cerknica

3.a

Zobna sistematika, dr. Ror

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

9. 1. 2018 8.00

Cerknica

3.c

Zobna sistematika, dr. Ror

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

16. 1. 2018 8.00

Grahovo

3.r in 2.r

Zobna sistematika, dr. Ror

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

23. 1. 2018 8.00

Begunje

3.r

Zobna sistematika, dr. Ror

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

24. 1. 2018 8.00

Cerknica

1.b

Zobna sistematika, dr. Jernejčič

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

30. 1. 2018 8.00

Cerknica

1.a

Zobna sistematika, dr. Ror

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

31. 1. 2018 8.00

Cerknica

5.b

Zobna sistematika, dr. Jernejčič
Datum Ura Razred Pregled
6. 2. 2018 8.00

Cerknica

1.c

Zobna sistematika, dr. Ror

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

13. 2. 2018 8.00

Grahovo

1.r

Zobna sistematika, dr. Ror

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

27. 2. 2018 8.00

Begunje

1.r

Zobna sistematika, dr. Ror

Šolska sistematika, dr. Mihelčič

6. 3. 2018 8.00

Cerknica

2.a

Zobna sistematika, dr. Ror
20. 3. 2018 8.00

Cerknica

9.c

Zobna sistematika, dr. Ror
27. 3. 2018 8.00

Cerknica

7.a

Zobna sistematika, dr. Ror
3. 4. 2018 8.00

Cerknica

7.c

Zobna sistematika, dr. Ror
17. 4. 2018 8.00

Begunje

4.r

Zobna sistematika, dr. Ror
24. 4. 2018 8.00

Begunje

5.r

Zobna sistematika, dr. Ror
8. 5. 2018 8.00

Cerknica

5.a

Zobna sistematika, dr. Ror
15. 5. 2018 8.00

Cerknica

5.c

Zobna sistematika, dr. Ror
22. 5. 2018 8.00

Cerknica

4.a

Zobna sistematika, dr. Ror
29. 5. 2018 8.00

Cerknica

4.c

Zobna sistematika, dr. Ror
5. 6. 2018 8.00

Grahovo

4.r

Zobna sistematika, dr. Ror
12. 6. 2018 8.00

Begunje

2.r

Zobna sistematika, dr. Ror

sistematski1sistematski2