Center šolskih in obšolskih dejavnosti Soča (8.b in 8.C)  in Bohinj (8.a, 8.d in 8.r. Grahovo)